Search form

Matthieu 17:1

Na Pi Vi Dèxâ Na Kétöné Ièsu

Mar 9.2-13; Luk 9.28-36

1Tèi nédèè kanii na ma rhaaxâ nédaa, na bör̂i paur̂u Pètèru, Iakobo mâ Ioané pâdii-e na Ièsu, mâ pè xé-r̂é koa na dèxâ gwêêwè ka yèri kâmö rö-i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index