Search form

Matthieu 17:14

Na Pè Mör̂u Dèxâ O Yar̂i Ka Oè Na U Na Ièsu

Mar 9.14-29; Luk 9.37-43a

14Cér̂é bör̂i pwa yèr̂i pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, na bör̂i vi na dèxâ kâmö, mâ yùù béé â-ê yè Ièsu, mâ êr̂ê:

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index