Search form

Matthieu 17:24

É Nââ Mwâné Vè Ki Mwâ Ka Ar̂ii

24Cér̂é bör̂i pwa rö Kapérénaum, cér̂é bör̂i vi wa Pètèru na pâr̂â kâmö paxa vi cëi êê vië, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Na da nââ bar̂ee ê vië na kâmö ré pur̂â-ve?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index