Search form

Matthieu 17:25

25Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Pètèru, êr̂ê: «Na dè urhii bar̂ee na ce?» Na bör̂i vi ru na mwâ na ce, na bör̂i pè aʼ-è baayê na Ièsu mâ êr̂ê: «Simona, jië na vi tâ néxâi xi-i? É pè xè xi-ya êê vië mâ vi nâânévâ ré cér̂é pè na pâr̂â ör̂ökau rö-a bwêê jë? Ö jië, kèi mi pâlè-r̂é, ra, kèi mi pa döwöö?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index