Search form

Matthieu 17:27

27Aè koa wé-r̂é kââ vè yaané pwéé-r̂é, vi na gèi na nérhëë, mâ yer̂e ria pè jé, mâ rhèè rua êêwâ ré gè yè ya baayê, mâ pè mâ cîî néwâ-ê, gè yè bör̂i tö rhûû dèxâ mwâné, mâ pè mâ nââ yè-r̂é, wè ki-nya mâ ki-i.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index