Search form

Matthieu 17:9

9Cér̂é bör̂i vi ria mi xè gwêêwè, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu: «Koa yè vi êr̂ê yè dèxâ kâmö ir̂i ö kââ ra tö vèa, cêmè rö-i ké yè tömâ rua tëë i o i kâmö xè ka pèii mé.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index