Search form

Matthieu 18:1

Kâmö Ka Vi Kwéjî Aau Rö Mwâcir̂i Xè Nékö

Mar 9.33-37; Luk 9.46-48

1Tèi ö nédaa-ré, cér̂é bör̂i pwa yèr̂i Ièsu na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Wîr̂î ré vi kwéjî rö mwâcir̂i xè nékö?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index