Search form

Matthieu 18:15

Ké Yè Cöö Nô Ka Yaané I Dèxâ Kaavèâi

15«Nè yè rhîaa xi-i na pâdii-i, vi ua-è na ka pè aʼ-è vè yar̂i göu rhar̂i, nè yè bör̂i pwêr̂ê-i na ce, göu yè bör̂i néduarii göu-é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index