Search form

Matthieu 19:12

12Wè, na wii na eunuka ka ûr̂û-ré mâ' xè-i pwéé pâni-e na ër̂i-e, aè cér̂é eunuka na bör̂i, wè ka é waa i kâmö, aè bör̂i, wè cér̂é dè eunuka, ka é waa xé-r̂é wa mwâcir̂i xè nékö. Ö kâmö ré yè tâwai cëi nô ré, wè na e na ki cëi na ce.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index