Search form

Matthieu 19:13

Na Aʼvui Pâr̂â O Yar̂i Na Ièsu

Mar 10.13-16; Luk 18.15-17

13Cér̂é bör̂i rhiè mi yè-è pâr̂â o yar̂i, cè ki nââ néxar̂a â-ê na ce rö bwêêwé-r̂é, mâ pwaér̂ö vè ké-r̂é. Cér̂é bör̂i aʼrhua-r̂é na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index