Search form

Matthieu 19:28

28Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, rèi ö nédaa né vi rhôôr̂u nô, wè nè yè cuè rö kaa per̂e xi-e ka rhîrhér̂é na o i kâmö, aè gëve pâr̂â kâmö pa ua-nya mi, wè, é yè pè cuè-ve rö bwêêwé pâr̂â kaa per̂e ka pârör̂ö na mâ kaar̂u, aè gëve yè rhôôr̂u pâr̂â névâ i pâi xè Israèl ka pârör̂ö na mâ kaar̂u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index