Search form

Matthieu 19:29

29Aè ö kâmö ré kâyâi wêê mwâ, mâ pâvâdii-e, mâ pa béé ër̂i-e, mâ pevaa xi-e, mâ pâni-e, mâ bwè xi-e, mâ pâlè-è, mâ pâr̂â döwö, wè na pûû-é na néé-nya, wè nè yè mâ cëi vidù pè urhii kanii kâmö vi kwéjî mâ nè yè wii ki-e mör̂u ka da tâwai yèri.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index