Search form

Matthieu 2:13

É Ör̂ö Na Aigupito

És 1.15 etc; Sal 2.2-4,10-12; 76.11

13Cér̂é bör̂i wê vi, tö rhûû, na bör̂i tö vèa yè Ioséfa na angéla i ör̂ökau rö ngëxë, na bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê: «Tömâ rua, mâ pè vèr̂i o yar̂i mâ pâni-e, mâ ör̂ö xar̂a-r̂u na Aigupito, mâ tö-i cêmè rèi ö nédaa ré gö yè mâ pè bwayûi-i rèi, wè nè vi na Héroda na ka mèyè o yar̂i cè ki yö vè mii-e.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index