Search form

Matthieu 2:16

Ké Yö vè mii Pâr̂â O Yar̂i

16Na wê tâwai na Héroda, cér̂é vi aʼnévua yè-è na pâr̂â mâgöi, na bör̂i rhôê vè kau mâmâ, na bör̂i kâ vè târi ké yè vi yö vè mii pâr̂â o yar̂i wânii rö Bétéléma, mâ pâr̂â wêê mwâ wânii ka tö vè ubwa, na bör̂i rhavûû rö-i cî kani ka kaar̂u na nédö xé-r̂é, na bör̂i a cêê yè pâr̂â o yar̂i aau, cè ki ûr̂û rèi ö nédaa-ré na ërëwaa e mâ pâr̂â mâgöi rèi na ce.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index