Search form

Matthieu 2:19

Na Rhöö É Mi Tëë Xè Aigupito.

Pèii Mé I Héroda

Luk 2.39 etc.

19Na wê mé na Héroda, tö rhûû, wè na bör̂i tö vèa yè Ioséfa na angéla i Ör̂ökau rö ngëxë rö névâ rö Aigupito.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index