Search form

Matthieu 2:23

23Na bör̂i pwa rö dèxâ névâ ré néé-é na Nazarèt, na bör̂i tö-i cè ki yexèvè pâr̂â nô ré cér̂é êr̂ê mâ na pâr̂â pérövéta, êr̂ê: «É yè ye néé-é, êr̂ê, wi xè Nazarèt.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index