Search form

Matthieu 20:21

21Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Ö jië ré gè rhî vè e?» Na bör̂i êr̂ê yè-è na ce, êr̂ê: «Kur̂u vèr̂i na dulè-nya-â ua-i cè ki cuè na dèxâ rö ékar̂a i é gaamëë, aè ki cuè na dèxâ rö ékar̂a i é dara rö mwâcir̂i xi-i.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index