Search form

Matthieu 20:23

23Na bör̂i êr̂ê yè-r̂u na Ièsu, êr̂ê: «Göu yè wê wâyö mwâ wâyö xi-nya; aè ké yè cuè xi-u rö ékar̂a-nya é gaamëë mâ ékar̂a-nya é dara, wè gö yè da nââ vi bwir̂i, aè é yè nââ rö yè pâr̂â kâmö ré na kâ vè tö vâ vè ké-r̂é na Pevaa xi-nya.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index