Search form

Matthieu 20:28

28Na ûr̂û-ré bar̂ee na o i kâmö, wè na da pwa cè ki wii na kâmö yar̂i xi-e, aè nè yè dè kâmö yar̂i na ce, mâ nââ mör̂u xi-e vè pè urhii mör̂u i pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index