Search form

Matthieu 20:29

Na Pè Mör̂u Dua Bwi Na Ièsu

Mar 10.46-52; Luk 18.35-43

29Cér̂é mö ké vi rua xè Iériko, cér̂é bör̂i vi ua-è na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index