Search form

Matthieu 21:1

Na Vi Ru Rö Iérusalèm Na Ièsu

Mar 11.1-11; Luk 19.28-40; Ioan 2.12-19

1Cér̂é bör̂i vi vè ubwa i Iérusalèm, mâ pwa rö Bétfagé, tö pwar̂a gwêêwè né Élaiö, na bör̂i tùr̂ùwaa dui dua pâgür̂ü na Ièsu, mâ êr̂ê yè-r̂u, êr̂ê:

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index