Search form

Matthieu 21:12

Ièsu Rö Mwâ Ka Ar̂ii

Mar 11.15-19; Luk 19.45-48; Ioan 2.13-22

12Na bör̂i vi ru na Ièsu rö mwâ ka ar̂ii i Bâô, mâ yayâwâ röi pâr̂â kâmö pa vi rhöwöi bwâr̂âwê, na bör̂i pugèwè mâ puwir̂i ria pâr̂â taapër̂ë i pâi pa vi rhöwöi mwâné, mâ pâr̂â kaa cuè i pâi pa rhöwöi mawi.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index