Search form

Matthieu 21:33

Yeyèè Né Pâi Pa Mar̂a Döwö Viné Pa Kwér̂ènô

Mar 12.1-12; Luk 20.9-19

33«Gëve tö pwêr̂ê wîr̂î dèxâ yeyèè: ö kââ dèxâ kâmö kaavûû mwâ, na mar̂a döwö viné; na bör̂i waa bé rhédè pwânûr̂i, mâ kî néwô kaa puwir̂i viné, na bör̂i pè tömâ dèxâ mwâ wè bé pè târ̂î, mâ kâyâi yè pâi paxa mar̂a döwö, na bör̂i vi na dèxâ névâ ka tö vè mwâi.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index