Search form

Matthieu 21:34

34Na bör̂i wê tö vè ubwa na nédaa né ké yè vi yiur̂u, na bör̂i tùr̂ùwaa pâr̂â kâmö yar̂i xi-e na ce yè pâi paxa mar̂a döwö, cè ké-r̂é vi na ka pè mi yè-è pâr̂â pwêê viné.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index