Search form

Matthieu 22:16

16Cér̂é bör̂i tùr̂ùwaa pâr̂â kâmö xé-r̂é, cér̂é pâr̂â kâmö i Héroda, yè Ièsu, cè ké-r̂é vi êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Kâmö ka vi pur̂â éé, gèré wê tâwai êr̂ê, gèi rö kâmö ka avâr̂i, aè gè kâmö ka vi pur̂â avâr̂i i wêyê i Bâô, wè gè da bar̂a i kâmö, aè gè da tâ néxâi némèè kâmö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index