Search form

Matthieu 22:23

Dèxâ Pè Ërëwaa Rö-I Ké Mör̂u Tëë I Pa Wê Mé

Mar 12.18-27; Luk 20.27-40

23Tèi ö nédaa-ré, cér̂é bör̂i vi ua-è na pâr̂â sadukaiö, pâi ré êr̂ê, êr̂ê, na yèri ké yè mör̂u tëë, cér̂é bör̂i ërëwaa-è, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê:

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index