Search form

Matthieu 22:34

Mââyöö Ka Vi kwéjî

Mar 12.28-34; Luk 10.25-28

34Cér̂é bör̂i wê pwêr̂ê na pâr̂â farésaiö, êr̂ê, na yâwîî néwâ pâr̂â sadukaiö na ce, cér̂é bör̂i vi kâ vèâi-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index