Search form

Matthieu 24:1

Na Êr̂ê Baayê Na Ièsu Ké Yè Yö Vè Maii Mwâ Ka Ar̂ii

Mar 13.1,2; Luk 21.5,6

1Na bör̂i tù rua na Ièsu xè mwâ ka ar̂ii, cér̂é bör̂i pwa na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e na ka êr̂ê vèa yè-è ka vâ mwâ rö mwâ ka ar̂ii.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index