Search form

Matthieu 24:24

24Wè nè yè pwa na pâr̂â Kérisö pa vee, mâ pâr̂â pérövéta pa vee, wè cér̂é yè tö-a êr̂ê vèa pâr̂â ar̂inadö ka kau, mâ pâr̂â kââ ré é yè buèi, cè ki mâ pè vi mür̂ü pâi ré é pâbir̂i-r̂é, na ké-r̂é bar̂i tâwai.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index