Search form

Matthieu 24:29

Ké Yè Pwa Mi Tëë O i Kâmö

Mar 13.24-27; Luk 21.25-28

29«Tèi nédèè pâr̂â nô ka yéé rèi nédaa-ré, nè yè bör̂i orê na mèèxa, aè nè yè da waa tëë na var̂ui, nè yè bör̂i bèi ria na pâr̂â âr̂âwir̂è, aè é yè rhùr̂ùù pâr̂â ar̂inadö xè nékö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index