Search form

Matthieu 24:3

Ké Yè Waa Vè Yaané Mâ Ké Yè Kôjuwaa

Mar 13.3-13; Luk 21.7-19

3Na mö tö gwêêwè né Élaiö na ce, cér̂é bör̂i vi pwa yèr̂i-e vidù na pâi pa pâgür̂ü xi-e, na ka êr̂ê yè-è: «Êr̂ê yè-vé waanawê, nè yè pwa wanéyé na pâr̂â kââ-ré? Aè ö jië na pètâbâ ké yè pwa xi-i tëë mâ léé bwêê jë bar̂ee.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index