Search form

Matthieu 24:31

31Nè yè bör̂i tùr̂ùwaa mi pâr̂â angéla xi-e na ce xar̂a döö ka aʼvè kau, cér̂é yè bör̂i rhau vi kâ vèâi rö-i na pâr̂â kâmö ré é pâbir̂i-r̂é rö pâr̂â kavùè kayâ, rhavûû rö dèxâ pûû nékö cêmè rö dèxâ pûû nékö.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index