Search form

Matthieu 24:32

Vi Aʼpâgür̂ü Mi Xè-i Bââwê

Mar 13.28-31; Luk 21.29-33

32«Aè tâ vi aʼpâgür̂ü na gëve nô né yeyèè né bââwê, wè na mö ké kör̂u na kwèè, mâ yâ kôr̂ô na dee-é, wè gëve wê tâwai, êr̂ê, na wê tö vè ubwa na nékarèè.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index