Search form

Matthieu 24:45

Kâmö Yar̂i Ka Avâr̂i Mâ Kâmö Yar̂i Ka Veevee

Luk 12.41-48

45«Âri kâmö yar̂i ka avâr̂i mâ ka gaamëë ré na pè tömâ-ê na ör̂ökau xi-e cè ki winô yè pâr̂â kâmö rö wêê mwâ xi-e, mâ vi wii êê ara yè-r̂é rèi dö dâ né ara?

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index