Search form

Matthieu 25:23

23Na bör̂i êr̂ê yè-è na ör̂ökau xi-e, êr̂ê: “Ëi, gè kâmö yar̂i ka e mâ ka avâr̂i, wè, gè avâr̂i yè kaar̂u kââ, aè gö yè pè tömâ-i yè pâr̂â kââ ka pôr̂ô, vi ru mi na ka vi or̂o i vi or̂o i ör̂ökau xi-i.”

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index