Search form

Matthieu 25:32

32É yè kâ vèâi vè rhaaxâ pâr̂â névâ wânii rö némèè-è. Nè yè bör̂i pârher̂e-r̂é, na ûr̂û kâmö ka vi târ̂î mutô, wè na vi pârher̂e mutô mâ nani.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index