Search form

Matthieu 25:34

34Na bör̂i êr̂ê na ör̂ökau yè pâr̂â kâmö ré tö é gaamëë xi-e, êr̂ê: “Mi na gëve, gëve pâr̂â kâmö ré na aʼvui ko-ve na Pevaa, wè cè ki wii yè-ve mwâcir̂i, wè é wê cowa kâ vè tö vâ vè cowa vè ki-ve, wè na rhavûû mâ' xiréé na é mö ké yùè kavèè bwêê jë.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index