Search form

Matthieu 26:1

Pâi Pa Vi Winô Cér̂é Mèyè Cè Ki Yö Vè Mii Ièsu

Mar 14.1,2; Luk 22.1,2; Ioan 11.45-53

1Na wê êr̂ê röi pâr̂â nô ré na Ièsu, na bör̂i êr̂ê yè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê:

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index