Search form

Matthieu 26:36

Pwaér̂ö I Ièsu Rö Gétésémané

Mar 14.32-42; Luk 22.39-46

36Na bör̂i vi cér̂é Ièsu na dèxâ kaa yi mwâ, néé-é na Gétésémané, na bör̂i êr̂ê yè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Cuè wir̂i ra na gëve, wè gö yè vi wîr̂î na ka pwaér̂ö.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index