Search form

Matthieu 26:47

Ké Tuwir̂i Ièsu

Mar 14.43-50; Luk 22.47-53; Ioan 18.3-12

47Na mö ké tëvë ûr̂û-ré na Ièsu, tö rhûû, na bör̂i pwa na Juda, béé pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u, cér̂é bör̂i pâi pa pôr̂ô yéyé, na cér̂é kââ o taua mâ pâr̂â dö o, wè, cér̂é rai pâi pa winô i pâi pa nâânévâ, mâ pâr̂â pa béâr̂i né névâ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index