Search form

Matthieu 26:57

Na Tömâ Na Ièsu Rö Kaa Vi kâ Vèâi Ka Kau

Mar 14.53-65; Luk 22.63-71; Ioan 18.13-14,19-24

57Aè pâi ré tuwir̂i Ièsu, wè, cér̂é yörhèè-è yè Kaifa, wi ka winô i pâi pa nâânévâ, cér̂é bör̂i vi kâ vèâi-r̂é na pâi pa yu ga, mâ pâr̂â pâi béâr̂i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index