Search form

Matthieu 26:69

Na Vi Yiâ I Ièsu Na Pètèru

Mar 14.66-72; Luk 22.54-62; Ioan 18.15-18,25-27

69Aè na cuè rö kaa vi puyo tö némwâ caxé na Pètèru, na bör̂i vi vè ubwa i-e na dèxâ bwè dowa, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gèi ré tö göu bar̂ee yawi Ièsu rö Galilé.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index