Search form

Matthieu 27:11

Na Ërëwaa Ièsu Na Pilato

Mar 15.2-5; Luk 23.3-5; Ioan 18.33-38

11Na bör̂i tömâ na Ièsu rö némèè gavana, na bör̂i ërëwaa-è na gavana, êr̂ê: «Gèi ré Ör̂ökau i pâi xè Juda?» Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Ö kââ-ré gè wê dè êr̂ê.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index