Search form

Matthieu 27:15

É Yè Yö Vè Mii Ièsu

Mar 15.6-15; Luk 23.13-25; Ioan 18.39--19.16

15Wè ké waa i gavana rö pâr̂â némwââ bwêê né Paséka, wè na bâ cöö rha kâmö ka é pö yè pâr̂â pa rhî vè e-é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index