Search form

Matthieu 27:32

É Wê Pè Cevè Ièsu Rö Sataurö

Mar 15.21-32; Luk 23.26-43; Ioan 19.17-27

32Cér̂é bör̂i wê tù rua mâ tö rhûû dèxâ wi mi xè Kurini, néé-é na Simona, cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê, ki tö vi kââ sataurö i Ièsu.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index