Search form

Matthieu 27:35

35Cér̂é bör̂i pè xi-e, mâ dawir̂i-e, mâ pè cevè-è rö sataurö, cér̂é bör̂i vi wii pâr̂â mêr̂ê-ê, mâ vi yai mêr̂ê-ê, cè ki yexèvè ö nô ré na êr̂ê mâ' na pérövéta: “Cér̂é vi wii yè-r̂é pâr̂â mêr̂ê-nyâ, aè cér̂é vi yai cur̂i xi-nyâ.”

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index