Search form

Matthieu 27:53

53Mâ tömâ rua xè pâr̂â kaa vi uyû, tèi nédèè ké mör̂u tëë xi-e, mâ vi ru rö névâ ka ar̂ii, cér̂é bör̂i tö vèa yè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index