Search form

Matthieu 27:57

É Nââ Ièsu Rö Dèxâ Kaa Vi Uyû

Mar 15.42-47; Luk 23.50-56; Ioan 19.38-42

57Na bör̂i wê rhêêrè, na bör̂i pwa na dèxâ kâmö xè Arimatéa, ka kigör̂ödiwi e, néé-é na Ioséfa, ökâré dèxâ kâmö ka pwêr̂êwaa Ièsu.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index