Search form

Matthieu 28:16

Na Vi Pèri-E Na Ièsu Yè Pâi Pa Pâgür̂ü Xi-E

Mar 16.14-18; Luk 24.36-49; Ioan 20.19-23; Apos 1.6-8

16Cér̂é bör̂i vi na pâi pa pârör̂ö na ma rhaaxâ, pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e na Galilé, na gwêêwè ré na aʼdâ yè-r̂é na Ièsu.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index