Search form

Matthieu 28:9

9Cér̂é bör̂i mö ké rhâmâ na ka vi yëwaa yè pâr̂â kâmö xi-e, aè tö rhûû, wè na bör̂i javirù cér̂é Ièsu, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Na kau mâmâ na ko-ve.» Cér̂é bör̂i vi mâ tuwir̂i duö köwi-e xè ria mâ tâ nôô yè-è.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index